Special application technology
AM: Interreg network
for education and
rapid prototyping
FOR A BETTER FUTURE
EXPLORE MORE

NOVICE

Pospešena razvojna moč regije
NOVICE

Pospešena razvojna moč regije

Visokotehnološki lokaciji ljubljanske regije in Tehnološkega parka Beljak si močno prizadevata postati prepoznavni tako na nadregionalni kot tudi na evropski ravni. Moči sta združili tudi v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija pri projektu ASAM, s

Read More »

In January 2020 we started implementing the two-year project ASAM – Special AM application technology: Interreg network for education and rapid prototyping as a part of the cross-border cooperation INTERREG Slovenia – Austria.

ŠTUDIJE PRIMEROV

Keramika z nizko temperaturo žganja (ang. Low Temperature Co-fered Ceramics – LTCC) v kombinaciji z debeloplastno tehnologijo ...
Ohišenje (ang. packaging) predstavlja pomemben del elektronskih komponent. Še večjo pomembnost pa ima ohišenje pri MEMS ...
Keramični mikrosistemi se večinoma uporabljajo tam, kjer so kemijska, termična in mehanska stabilnost pomembni dejavniki.

WHY ASAM?

EXPERT

Expert knowledge in the field of synthesis and characterization of ceramic materials.

3D MODELING

Theoretical and technological bases in the field of fabrication of three-dimensional ceramic structures of regular geometries.

KNOWLEDGE

Knowledge of material compatibility and for the integration of different functional materials into ceramic structures

WHAT THEY SAY?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a
page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less
normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.
Many desktop publishing packages and web page editors.

WE ARE HERE TO HELP

If you have any questions, problems or requests,
get in touch with ASAM partners or
explore our case studies.
Scroll to Top