3D keramičen modul

Kot rezultat sodelovanja med partnerji projekta ASAM (LMFE in KEKO Equipment), je bil objavljen članek v reviji Materials, ki opisuje izbiro zlitine za metalizacijo na LTCC keramiki, težave pri spajkanju in bondiranju ter poda nekaj smernic in materialov za uporabo v podobnih aplikacijah. Gre predvsem za iskanje kompromisa med uporabo nizkotemperaturne keramike, pretežno srebrne metalizacije, ki je cenovno ugodnejša od uveljavljene uporabe zlata, ter ob tem tudi uporaba aluminijevih bondov za vse potrebne povezave – tako močnostnih kot signalih. Izbrana struktura, materiali in metode dela so se izkazale za pravilne, kar je bilo potrjeno z električnim testom.

Link na članek: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/3/1036

We will use your data solely for the purpose for which we obtained your consent. We will use your personal data confidentially and will not pass it on to third parties. We treat your privacy in accordance with the provisions of the GDPR and the Personal Data Protection Act.

You can unsubscribe from receiving messages at any time by sending a message to info@asam-projet.eu with the subject “Unsubscribe.” After processing the cancellation request, Center of Excellence, Institute for Research and Development of Advanced Non-Metallic Materials with Technologies of the Future will stop sending content from which you have unsubscribed. For details on unsubscribing, data processing, and personal data protection, see Data Protection.

Scroll to Top