Pospešena razvojna moč regije

Visokotehnološki lokaciji ljubljanske regije in Tehnološkega parka Beljak si močno prizadevata postati prepoznavni tako na nadregionalni kot tudi na evropski ravni. Moči sta združili tudi v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija pri projektu ASAM, s ciljem okrepiti konkurenčnost in inovativnost regije na področju posebne proizvodne dodajalne tehnologije AM.

Dodajalne tehnologije nas navdušujejo s svojimi izjemnimi zmožnostmi, saj pomagajo izvesti proizvodne postopke hitreje, lažje, učinkoviteje in bolj ekonomično. Med najbolj znanimi je verjetno 3D-tiskanje. Inovacije na tem področju so v srčiki dvoletnega projekta, ki ga vodi Center odličnosti Namaste, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti. Konzorcijski partnerji so še Laboratorij za mikroelektroniko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, podjetje KEKO Oprema in Koroška univerza uporabnih znanosti. Cilj je jasen: zgraditi omrežje za izobraževanje in hitro izdelavo prototipov, na področju keramičnih in mikroelektronskih struktur z uporabo keramike z nizko temperaturo sintranja. Partnerji so zavezani, da bodo s skupnim razumevanjem možnosti in prednosti oblikovali infrastrukturo in poslovni model storitev, kar bo pripomoglo k razvoju makroregije Slovenije, Avstrije, severne Italije in dela Hrvaške v vodilno regijo v evropskem prostoru za tehnologije AM. S pomočjo projekta ASAM bomo močno okrepili raziskave in inovacije na tem področju, malim in srednje velikim podjetjem omogočili rast znanja in uvajanje sodobnih tehnoloških rešitev ter tako seveda pripomogli k večji konkurenčnost vseh omenjenih regij na področju novih tehnologij. »Izvedba projekta ASAM prispeva delček v mozaik potrebne infrastrukture, ki bo regijam pomagala rasti in revitalizirati podjetja ter tako ustvariti pogoje za nastanek novih inovativnih podjetij z visokim potencialom rasti. Mladi strokovnjaki bodo lahko ustvarjali tudi doma ali pa se bodo v tako okolje vrnili iz tujine,« podarja dr. Alenka Rožaj Brvar, direktorica Centra odličnosti Namaste. V okviru projekta bo namreč zgrajena infrastruktura, sestavljena iz virtualnega laboratorija FabLab in treh realnih laboratorijev: za tehnološko usposabljanje in poučevanje; za testiranje materialov in sestavnih delov; za uporabo na področju elektronskih komponent in sestavov.

PREBERI VEČ

Pospešena razvojna moč regije

We will use your data solely for the purpose for which we obtained your consent. We will use your personal data confidentially and will not pass it on to third parties. We treat your privacy in accordance with the provisions of the GDPR and the Personal Data Protection Act.

You can unsubscribe from receiving messages at any time by sending a message to info@asam-projet.eu with the subject “Unsubscribe.” After processing the cancellation request, Center of Excellence, Institute for Research and Development of Advanced Non-Metallic Materials with Technologies of the Future will stop sending content from which you have unsubscribed. For details on unsubscribing, data processing, and personal data protection, see Data Protection.

Scroll to Top