Dve visokotehnološki lokaciji Ljubljanske regije in Tehnološkega parka Beljak si močno prizadevata postati prepoznavni tako na nadregionalni ravni, kot tudi na evropski ravni. Zaradi geografske bližine medregijsko sodelovanje predstavlja veliko prednost pri povečanju števila akterjev (in s tem doprinaša k doseganju kritične mase). Prav takšno priložnost uresničujemo v sodelovanju na področju tehnologije AM (aditivna proizvodnja) s projektom ASAM. Glavni cilj projekta medregijskega sodelovanja je vzpostavitev skupne tehnološke platforme AM tehnologij, in s tem močno okrepiti konkurenčnost, raziskave in inovacije obeh regij.

Izvedba projekta ASAM izboljšuje sodelovanje obeh regij na prednostnem področju “Aditivna proizvodnja – AM”, vzpostavljena je tudi skupna čezmejna platforma AM. Srednjeročni cilj je razviti makroregijo Slovenije, Avstrije, Severne Italije, Hrvaške) v vodilno regijo za tehnologije AM v evropskem prostoru.

Doseženi cilji:
1) Ustvarjena je bila baza znanja kjer so:
(a) prikazane kompetence v projektnem konzorciju,
(b) povezani potencialni partnerji v makroregiji,

(2) vzpostavljena je bila infrastruktura za demonstracijo AM tehnologij,

(3) oblikovan je skupni poslovni model za zagotavljanje dolgoročnega vzdržnega delovanja.

Projekt koristi MSP za poklicno usposabljanje, študentom, raziskovalcem, in širši javnosti.

Pri projektu ASAM je bilo vzpostavljeno skupno razumevanje zmožnosti in prednosti vseh partnerjev v projektu. Vzpostavljena je bila ustrezna infrastruktura realnih laboratorijev kot tudi virtualnega čezmejnega laboratorija. Nujnost čezmejnega sodelovanja izhaja iz komplementarnosti nabora kompetenc partnerjev, dobrega nabora znanj in ustvarjanje tržne priložnosti.

Scroll to Top