Partners

NAMASTE CENTRE OF EXCELLENCE

Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti.

Jamova cesta 39 SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Center odličnosti NAMASTE, je multi- in trans-disciplinarna institucija v zasebni lasti. Leta 2009 so ga ustanovili: 3 akademske/raziskovalne institucije (Institut Jožef Stefan,
Univerzi v Ljubljani in v Mariboru) 4 neprofitne organizacije, 4 velike godspodarske družbe in 8 malih in srednjih podjetij. Osem inovacij, 37 patentov, 6 patentnih prijav,
22 prototipov, 86 demonstracijskih projektov in testnih struktur, nad 500 znanstvenih člankov, 126 vabljenih predavanj in 150 objavljenih prispevkov na konferencah so rezultati
delovanja te štiriletne operacije, ki je bila delno financiran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (9,47 mio EUR celotno financiranje). Tesno sodelovanje vrhunskih
znanstvenikov in inovativnih razvojnikov bogati klasične pristope, in tako ustvarja novo znanje in nove tehnologije na področju elektronike, optoelektronike, fotonike in
medicine.

CO NAMASTE je izkazal kompetence za koordinacijo 6 RR projektov, od tega med novosti v svetovnem merilu med drugim spada tudi sodelovanje pri razvoju tekočekristalnega
mikrolaserja, teraherčnega senzorja in umetnega nosu.

Za projekt ASAM so pomembne sledeče RR&I kompetence:
– Ekspertna znanja na področju sinteze in karakterizacije keramičnih materialov;
– Teoretične in tehnološke osnove na področju izdelave tri-dimenzionalnih keramičnih struktur pravilnih geometrij;
– Poznavanje kompatibilnosti materialov in za integracijo različnih funkcionalnih materialov v keramične strukture;

View our case studies

Ceramic 3D power modules are used in electromotor drivers, which need high currents and ...
Low-Temperature Co-fired Ceramic (LTCC) technology (i.e. a combination of ceramic and thick-film technology) is suitable for the fabrication ...
LTCC-based ceramic packaging of integrated circuits and MEMS is one segment of the entire packaging market ...
Ceramic microsystems are mostly used where chemical, mechanical, and high-temperature stability are needed.

Company Reviews

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

ASAM
Average rating:  
 1 reviews
 by Klemen Fischer

It is great!

We will use your data solely for the purpose for which we obtained your consent. We will use your personal data confidentially and will not pass it on to third parties. We treat your privacy in accordance with the provisions of the GDPR and the Personal Data Protection Act.

You can unsubscribe from receiving messages at any time by sending a message to info@asam-projet.eu with the subject “Unsubscribe.” After processing the cancellation request, Center of Excellence, Institute for Research and Development of Advanced Non-Metallic Materials with Technologies of the Future will stop sending content from which you have unsubscribed. For details on unsubscribing, data processing, and personal data protection, see Data Protection.

Scroll to Top